יום רביעי, 21 בינואר 2015

פסק דין בנושא דיווח מיידי אודות החלטה שיפוטית

ביום 31 בדצמבר 2014, ניתן פסק דין ("פסק הדין") על ידי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כב' השופטת רות רונן), במסגרת עת"מ 48540-06-14 קידוחי סי.אפ.איי בע"מ נ' רשות ניירות ערך ואח' ("העתירה").

על פי פסק הדין, בעתירה ביקשה העותרת כי בית המשפט יקבע כי בכל מקרה בו חברה מוצאת לנכון לדווח אודות החלטה שיפוטית (של בית משפט או של בורר), עליה לפרסם את ההחלטה עצמה על תוכנה המלא, כדי לאפשר למשקיעים להתרשם מהמסמך עצמו, ולא רק מהתמצית שלו, כפי שזו נוסחה על ידי החברה.

בית המשפט לא קיבל את עמדת העותרת ודחה את העתירה. להלן אפרט את תמצית עיקרי הכרעת בית המשפט בחלק מהטענות שנדונו במסגרת פסק הדין:
  1. החלטות שיפוטיות עשויות לכלול גם מידע שאינו מהותי עבור המשקיעים. כאשר הוא קיים בהחלטה שיפוטית, אין מקום לפרסמה במלואה, שכן יש לפרסם רק את אותו מידע בהחלטה שעונה על הדרישה בתקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.
  2. המחוקק הטיל את מלאכת הסינון של המידע, ואת ההכרעה בשאלה מהו המידע המהותי שאותו יש לגלות למשקיעים - על החברה. זו מטלה משמעותית, הכוללת אחריות של החברה לתוצאותיה. בסינון הזה יש כדי להועיל למשקיעים, שלא יצטרכו להיחשף לכמויות גדולות של מידע מיותר - אלא רק למידע שהוא המידע הנחוץ עבורם בהתייחס למערך השיקולים שלהם לגבי השקעה במניות.
  3. ככל שמדובר בהליכים משפטיים שהחברה מעורבת בהם ובהחלטות שניתנו במסגרתם, הכלל הוא כי הגילוי יתייחס רק לעניינים שהם "מהותיים" עבור המשקיע הסביר. זאת, כדי למנוע הצפה של המשקיעים בפרטים חסרי חשיבות, ועל מנת שרק המידע החשוב מתוך ההחלטה או פסק הדין או פסק הבוררות ייחשף בפני המשקיעים. אכן, לא מן הנמנע כי יהיו מקרים יוצאי דופן שבהם ההחלטה כולה היא מהותית, שאז יהיה לפרסמה במלואה, אולם, אלה המקרים החריגים, ולא בכל מקרה זה המצב.
  4. אכן, אם החברה מציגה תמצית של פסק דין או פסק בורר תוך העלמה של חלקים חיוניים ממנו מהמשקיעים, מדובר בהסתרה של מידע, והחברה ונושאי המשרה בה עלולים לתת את הדין על כך. אולם, לא בכל מקרה בו החברה מתמצתת פסק דין, היא מעלימה מידע חיוני. באותם מקרים בהם החברה אינה מעלימה מידע חיוני, והדיווח התמציתי שלה על תוכן הפסק הוא דיווח המשקף את עיקרי הדברים החיוניים למשקיע הסביר, אין מדובר בהסתרת מידע. 
האמור לעיל מהווה סקירה חלקית ולא ממצה של פסק הדין, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ו/או לבחינת ההשלכות הנגזרות מכוחו.

לקישור לנוסח המלא של פסק הדין, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. אין לפעול בהסתמך על המידע הנכלל באתר או בניוזלטר זה ללא ייעוץ מקצועי מתאים לאחר בדיקה מקיפה ויסודית של המצב הספציפי. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית ו/או אחרת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: