יום רביעי, 21 בינואר 2015

תיקון לחוק החברות בנושא הליך מינוי דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת

ביום 25 בנובמבר 2014 פורסם חוק החברות (תיקון מס' 26), התשע"ה-2014 העוסק, בין היתר, בהליך מינוי דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת ("התיקון").

לקישור לנוסח התיקון, כפי שפורסם באתר משרד המשפטים, לחץ כאן.

לפי הוראות סעיף 245(א1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ניתן למנות דירקטור חיצוני בחברה ציבורית לתקופת כהונה נוספת, רק אם בעל מניות (העומד בתנאי הסעיף הנ"ל), או דירקטוריון החברה, מציע את מועמדותו לכהונה נוספת (ובכפוף ליתר התנאים הקבועים בסעיף האמור).

כדי להגביר את עצמאותו של הדירקטור החיצוני, ולמנוע ממנו את הצורך לשכנע את הדירקטוריון או את בעל השליטה להציע את מועמדותו לכהונה נוספת, נקבע במסגרת התיקון, כי דירקטור חיצוני בחברה ציבורית יוכל להציע את מועמדותו לכהונה נוספת בעצמו; המינוי יהיה טעון אותו רוב הנדרש לאישור מינויו של דירקטור חיצוני שהוצע לכהונה נוספת על ידי בעל מניות (סעיף 245(א1)(1)) (ככלל, רוב מקרב בעלי מניות המיעוט (בכפוף לתנאי הסעיף) ללא צורך בתמיכת בעל השליטה).

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. אין לפעול בהסתמך על המידע הנכלל באתר או בניוזלטר זה ללא ייעוץ מקצועי מתאים לאחר בדיקה מקיפה ויסודית של המצב הספציפי. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית ו/או אחרת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: