פסיקה

פר"ק 23675-12-12 מעין ונצ'ורס בע"מ ואח' נ' רשות ניירות ערך ואח' - החלטה של ביהמ"ש המחוזי בת"א-יפו בשאלת תחולת חריג ההצעה הפרטית לחובת ביצוע הצעת רכש מיוחדת ביחס להקצאת כתבי אופציה.

ת"צ 20457-03-11 ספרא נ' מ.ת.מ. מבני תעשיה ומלאה בע"מ - החלטה של המחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי בת"א-יפו בנושא חזקת הניצע המתוחכם בבקשה לסעד הערכה בהצעת רכש מלאה.

ת"צ 7477-10-11 גולדשטיין נ' פינרוס החזקות בע"מ - החלטה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו בבקשה לאשר תביעה כייצוגית בשל אחריות נטענת עקב כך שמניות החברה עברו להיסחר ברשימת השימור.

ה"פ 646-12-12 נפקו סטאר בע"מ נ' קרל גאוס בע"מ ואח'פסק דין של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו העוסק בסיווג בעל מניות מיעוט כבעל "עניין אישי שלילי" בהצבעה באסיפה כללית.

ע"א 2080/12 עו"ד משה גל-אור (גלר) נ' גיבור ספורט אחזקות בע"מ ואח' - פסק דין של ביהמ"ש העליון הדן בצורך בבחינה מחדש של יכולת הפרעון במקרה של פער זמנים בין מועד אישור חלוקת דיבידנד למועד ביצועה בפועל.

ת"פ 40213-05 מדינת ישראל פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה נ' גבעוני ואח' - פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו.

ת"צ 14144-05-09 הראל נהול קרנות בע"מ ואח' נ' לנדמארק גרופ בע"מ - החלטה של בית המשפט המחוזי מרכז במסגרתה התקבלה בקשה להכיר בתובענה, שעניינה בטענות של פרט מטעה בתשקיף, כייצוגית.

תנ"ג 32007-08-11 אפרת ואח' נ' בן שאול ואח' - פסק דין של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו, הדן בבקשה לאישור תביעה נגזרת, המתייחסת לשכרו של בעל השליטה בחברה ציבורית.

ה"פ 7250-05-11 אדלר ואח' נ' לבנת ואח' ות"א 10221-06-11 לבנת ואח' נ' אדלר ואח' - פסק דין של ביהמ"ש המחוזי מרכז, הדן, בין היתר, בטענת קיפוח המיעוט.

רע"א 5598/12 אלרן (ד.ד.) נדל"ן בע"מ נ' הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ - פסק דין של ביהמ"ש העליון (בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב) בשאלת חישוב שווי החזקות הציבור לעניין מחיקת מניות ממסחר בבורסה.

תנ"ג 32690-10-11 גוטליב נ' איילון אחזקות בע"מ ואח' - פסק דין של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו הדן, בין היתר, במעמדה של ועדת תביעות בלתי תלויה בבקשה לאישור תביעה נגזרת.

ה"פ 31604-02-11 גרבל נ' איתם הנדסה אזרחית בע"מ ואח' - פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה הדן בשאלת זכותו של דירקטור בחברה לעיין במסמכי חברות בנות.

ת"א 18327-12-11 כמיפל בע"מ נ' ניאופרם השקעות 1966 בע"מ - פסק דין של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו הדן בשאלת זכותו של בעל מניות לעיין במסמכי חברה שבעל המניות הוא מתחרה שלה.

ע"א 5105/09 אדיר שפירא ואח' נ' dexia credit local - פסק דין של ביהמ"ש העליון (ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי מרכז, שבו נדחתה בקשת המערערים לאשר תובענה ייצוגית בעניין הפרטת חברת אוצר השלטון המקומי בע"מ). הערעור עוסק בשאלות: האם ההפרטה היתה צריכה להתבצע בדרך של "הצעת רכש מיוחדת", הצעת רכש מיוחדת בחברה שהנפיקה מספר סוגי מניות, והצעת רכש מיוחדת בחברה שבה כרתו בעלי מניות הסכם לשיתוף פעולה.

ת"א 48851-02-12 מטרת מיזוג חברות בע"מ ואח' נ' אולטרה שייפ מדיקל בע"מ ואח' - פסק דין של המחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי בתל אביב-יפו הדן בחובות דירקטורים באישור הצעה פרטית בחברה ציבורית ובכלל שיקול הדעת העסקי.

ה"פ 7876-03-12 ביטון ואח' נ' גולדפון בע"מ ואח' - פסק דין של ביהמ"ש המחוזי בירושלים הדן בשאלה האם כאשר בעל שליטה בחברה ציבורית מעמיד שירותים לחברה, על אף שתנאי כהונתו לא אושרו כדין על ידי האסיפה הכללית, ניתן להורות לחברה להמשיך ולשלם לו תגמול עבור שירותיו בתקופת הביניים עד להכרעת בית המשפט בתובענה הנוגעת להליכי האישור של תנאי כהונתו.

תנ"ג 20087-11-11 זקן חמו נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ואח' - פסק דין של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו בשאלת זכותו של נהנה במסגרת יחסי נאמנות להגיש תביעה נגזרת.

ת"א 1206-03 קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח ואח' נ' גל את ביילי סוכנות ביטוח (1997) בע"מ ואח' - החלטת בית המשפט המחוזי בת"א-יפו, העוסקת, בין היתר, בחובת זהירות של דירקטורים ובהסתמכותם על חוות דעת חיצוניות.

ע"א 2718/09 "גדיש" קרנות תגמולים בע"מ ואח' נ' אלסינט בע"מ ואח' - החלטת בית המשפט העליון בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה, שלא לאשר תובענה שהגישו המערערים נגד בעלי שליטה ונושאי משרה באלסינט בע"מ, כתובענה ייצוגית.

ת"א 48067-01-11 ע.ל.א.ן מרחצאות בע"מ ואח' נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ - החלטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א (כב' השופטת דניה קרת-מאיר) בשתי התנגדויות שהוגשו ביחס לתשלום המנה השלישית של חלוקת דיבידנד שלא מתוך רווחים בבזק המבוצעת במספר תשלומים.

רע"א 1896/12 מטרת מיזוג חברות בע"מ ואח' נ' אולטרה שייפ מדיקל ואח' - החלטת בית המשפט העליון (כב' השופט הנדל) בבקשת רשות ערעור על החלטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א. ההחלטה דנה, בין היתר, בחובות דירקטוריון חברה ציבורית באישור הצעה פרטית.

הפ (ת"א) 3655-07-11 הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ נ' MBM ACQUISITION INC - פסק דין של המחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי בת"א הדן בשאלת מעמדן של אג"ח המוחזקות בידי בעל שליטה לשעבר בחברה.

פר"ק 2424-09 חברת החשמל לישראל בע"מ ת"א ואח' נ' גבור ספורט אקטיב בע"מ - פסק דין של ביהמ"ש המחוזי בת"א בתביעה שהגיש מפרק של חברה בין היתר נגד הדירקטורים שכיהנו בחברה בעת הרלוונטית, ואשר דנה בניתוח מצב כספי של חברה באישור חלוקת דיבידנד שאינה מקיימת את מבחן הרווח.

ת"א 2290-07 סלע ואח' נ' ארבל ואח' - פסק דין של ביהמ"ש המחוזי בת"א בתביעה שהגיש בעל מניות בחברה נגד בעל המניות האחר בה, בשל אופן פתיחת עסק מתחרה לעסק של החברה.

בג"צ 3803/11 איגוד הנאמנים בשוק ההון בישראל נ' מדינת ישראל ואח' - בג"צ דחה על הסף עתירות נגד חוקתיותן של הוראות מסוימות בחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.

ה"פ (ת"א) 44660-12-11 איי אי אל ישראל אקוויטי בע"מ נ' אילן דרורי בע"מ - החלטה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א (כב' השופטת רות רונן) הדנה בסמכותו של בעל השליטה לקבוע בעצמו כי בעל מניות מיעוט הוא בעל עניין אישי באישור עסקה.

פר"ק 2547-06-11 בעניין Satofi s.a ואח' - החלטה של בית המשפט המחוזי בי-ם (כב' השופט יעקב צבן), הדנה בתוקף הרישום במרשמי רשם החברות לעניין קביעת מועד העברת הבעלות במניות חברה פרטית.

פר"ק 25796-07-11 רבינטקס תעשיות בע"מ נ' רו"ח חן ברדיצ'ב (נאמן) ואח' - החלטה של בית המשפט המחוזי בנצרת (כב' השופט עיילבוני) הדנה בשאלת סמכותו העקרונית של בית המשפט של פירוק להורות, לבקשת הנאמן, על הפסקת מסחר זמנית בניירות ערך של חברה ציבורית, שנקלעה להליכי חדלות פירעון.

ת"א 2103/06 גבאי נ' מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ ואח' ות"צ 1033/08 מור סוויל נ' מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ ואח' - החלטה של בית המשפט המחוזי בת"א (כב' השופט אלטוביה), המאשרת שתי בקשות לאישור תביעות כייצוגיות, שעניינן טענות בדבר אי פרסום דוח מיידי במועד.

ה"פ 7236-05-11 גולדפון בע"מ נ' ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ ואח' - החלטה של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט נעם סולברג) בנושא סיווג בעל מניות כמי שיש לו עניין אישי שלילי.

ת"א 48067-01-11 סגל לוי ייזום ונכסים בע"מ ואח' נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ואח' - החלטה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א (כב' השופטת קרת-מאיר) בנושא התנגדות לחלוקת דיבידנד המבוצעת לשיעורין.

תנ"ג 21785-02-11 בן עמי נ' מנורה מבטחים החזקות בע"מ ואח' - החלטה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א (כב' השופט כבוב) בנושא תביעה נגזרת כפולה.

ת"א 25786-04-10 אייזיקוביץ נ' דאבל קיי מוצרי דלק (1996) בע"מ ואח' - החלטה של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופטת בזק-רפפורט) בעניין זכותו של בעל מניות/דירקטור בחברה פרטית לקבל לעיונו את מסמכי החברה.

ת"צ 26809-01-11 דב כהנא נ' מכתשים-אגן תעשיות בע"מ ואח' - החלטה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א (כב' השופטת קרת-מאיר) בנושא חובות הדירקטוריון והגנה על בעלי מניות בעסקת רכישת שליטה.