יום רביעי, 29 בפברואר 2012

פורסמו התקנות הנובעות מתיקון 17 בעניין ממשל תאגידי בחברות אגרות חוב

 
ב- 13.2.2012 פורסמה רשומה בדבר תקנות הנובעות מתיקון 17 לחוק החברות (שעניינו החלת כללי ממשל תאגידי החלים על חברות ציבוריות גם על חברות פרטיות שהנפיקו אג"ח לציבור), שתובאנה לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

א. תקנות החברות (הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב), התשע"ב - 2012;
ב. תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים)(תיקון), התשע"ב - 2012;
ג. תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)(תיקון), התשע"ב - 2012;
ד. תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה)(תיקון), התשע"ב - 2012.


התקנות האמורות אושרו ופורסמו ביום 16.2.2012. 

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
 
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: