אודות דירקטיקה - השתלמויות


הכשרת דירקטורים ומנהלים
בשנים האחרונות, ישנה התמקדות רבה בתפקודם של דירקטורים ומנהלים ובאחריות הנגזרת מתפקידם, ומתחדדת ההכרה כי דירקטורים ומנהלים נדרשים לידע מקיף ולהבנה מעמיקה בתחום תפקידם. זאת, על מנת להבטיח רמה מקצועית נאותה, הנדרשת לצורך קבלת החלטות, בגינן חשופים דירקטורים ומנהלים לאחריות גוברת והולכת.

סביבה עסקית ורגולטורית דינמית ומורכבות ניהולית, לצד אקטיביזם של בעלי מניות, ביקורת ציבורית, גידול בשיעור התביעות הנגזרות והייצוגיות, והתגברות האכיפה המנהלית, מחייבים דירקטורים ומנהלים להחזיק בידע מקצועי, המותאם לחידושים התכופים, ולשמור על רמת בקיאות גבוהה בדינים החלים על החברה בה הם מכהנים, ובפרט ברגולציה המסדירה את תחומי אחריותם וחובותיהם.

כיום, יותר מתמיד, נודעת חשיבות רבה להקניית מסגרת הכשרה ועדכון לדירקטורים ולמנהלים. זאת, בעיקר לאור חידושי החקיקה, הפסיקה והרגולציה הרבים בתחום, כמו גם לאור הכללת נושא תכניות ההכשרה בהוראת ניהול בנקאי תקין, בשאלון הממשל התאגידי ובחוזר רשות החברות הממשלתיות.

השתלמויות מותאמות ארגון
דירקטיקה, בניהולה של עו"ד ענבל ציון, מתמחה בעריכת השתלמויות ותוכניות הכשרה מותאמות-ארגון לדירקטורים, נושאי משרה ומנהלים, הכוללות:
 • תכנית הכשרה לדירקטורים חדשים
 • תכנית הכשרה מתמשכת, על בסיס תקופתי, לדירקטורים מכהנים
 • השתלמויות פנים-ארגוניות מותאמות-ארגון בתחומי הליבה של דירקטיקה ובתחומים משיקים להם
 • ימי עיון ממוקדים להעשרה ורענון ידע
 • הרצאות חד פעמיות בתחומי הידע הרלוונטיים

הערכים המוספים של דירקטיקה
 • ההרצאות מועברות על ידי טובי המרצים בתחום, המשלבים ידע מקצועי נרחב וניסיון מעשי רב שנים.
 • הכשרה במסגרת ייעודית לאנשי החברה בלבד, באווירה אישית ודיסקרטית, ובהתאמה למאפייניה הייחודיים של החברה וצרכיה הספציפיים
 • הקניית ידע עיוני עדכני, תוך דגש על יישומו בעבודת הדירקטוריון וההנהלה.
 • פיתוח תכני לימוד ייחודיים, בהתאם לדרישות החברה ולאחר אפיון צרכיה, ושילובם באופן מיטבי בתכנית ההשתלמות.
 • ההכשרה כוללת ניתוח אירועים אקטואליים וניתן לכלול בה לימוד מבוסס סימולציה וניתוח תרחישים.
 • ההכשרה נערכת במשרדי החברה, תוך חסכון בעלויות נלוות. הכשרה פנים-ארגונית מאפשרת ניצול מיטבי של תקציב ההכשרה: קיום ההכשרה במשרדי החברה חוסך עלויות נסיעה וביטול זמן. בנוסף, תעריפינו מבוססים על יחידות לימוד ולא על מספר משתתפים, כך שניתן להכשיר 5 או 15 אנשים באותה עלות.
 • מועדי תכנית ההכשרה מותאמים ללוח הזמנים של המשתתפים.

תרבות של למידה כאסטרטגיה
במציאות העסקית והניהולית בת זמננו, בה ידע משתנה במהירות, למידה והדרכה הן תנאי הכרחי להתמקצעות ולשמירה על יתרון תחרותי. תאגידים שישכילו להטמיע תפיסה ארגונית מתמשכת של הכשרת דירקטורים ופיתוח מנהלים, כחלק מהאסטרטגיה העסקית שלהם, ייהנו בטווח הארוך מדירקטוריונים והנהלות איכותיים, משיפור הממשל התאגידי, מהקטנת החשיפה לכשלים, תביעות ופגיעה תדמיתית, ומחיזוק אמון המשקיעים בחברה.

מדוע להשקיע בהכשרת עובדים ומנהלים?
 • פיתוח מיומנויות של הצוות הניהולי בחברתכם: ההכשרה תתרום לשיפור התפוקה ואיכות העבודה. מסגרת הכשרה שוטפת ועדכנית של הצוות הניהולי בחברתכם תתרום להפחתת לחץ מיותר הכרוך בניהולו ולהעלאת הביטחון ביכולות הביצוע שלו. 
 • שימור כוח אדם: השקעה בהכשרה תתרום להעלאת המורל בקרב המנהלים, להעצמתם, להגברת מעורבותם, ולצמצום הסיכון לאבדן כוח אדם איכותי ואנשי מפתח.
 • צמצום החשיפה לסיכונים: הכשרה מקנה לצוות הניהולי ידע וכלים מעשיים להתמודדות עם האתגרים הנובעים מחידושי הדין ומגמות שוק חדשות.

בין לקוחותינו
בין לקוחותינו נמנים חברות ציבוריות, חברות ממשלתיות, בנקים, חברות לתועלת הציבור, עמותות, תאגידים סטטוטוריים, חברות פרטיות ופירמות ביקורת פנים מובילות. 
אודות עו"ד ענבל ציון, מייסדת ומנהלת דירקטיקה
עו"ד ענבל ציון מתמחה בדיני חברות וניירות ערך. יועצת עצמאית ומרצה בתחומי ממשל תאגידי. מנחה מובילה בתחום הכשרת דירקטורים ונושאי משרה. מרצה ומנהלת אקדמית במוסדות אקדמיים ובמרכזי השתלמויות. מייסדת ומנהלת האתר "עניין חברתי" בנושאי חברות וממשל תאגידי. חברה בוועדת חברות של לשכת עורכי הדין. לשעבר שותפה במשרד עוה"ד ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות' וסמנכ"ל ומזכירת חברה באי די בי. חברה בלשכת עורכי הדין החל משנת 1995. בעלת ידע מקצועי נרחב וניסיון מעשי רב שנים, שנרכש בסביבה עתירת רגולציה. 

לפרופיל של דירקטיקה בקובץ PDF לחץ כאן

לרשימת הרצאות לחץ כאן

לתמצית משובים לחץ כאן

לניוזלטר של דירקטיקה 2014 לחץ כאן

לניוזלטר של דירקטיקה 2016 לחץ כאן