קורסים, השתלמויות, ימי עיון, כנסים

קורסים, השתלמויות, ימי עיון וכנסים בשנים 2014 - 2015
ב- 21 ביוני 2015 יתקיים הכנס המקצועי החצי שנתי ושולחן עגול של הביקורת הפנימית שעורך איגוד מבקרים פנימיים בישראל. הכנס יתקיים באיירפורט סיטי בין השעות 08:00 ל- 16:30 ויכלול הרצאות בנושאים שונים, לרבות הרצאה שלי בנושא "פעילות דירקטוריון וועדותיו-ממשל תאגידי, נושאים סטטוטוריים, בעלי עניין". לקישור לחץ כאן.

ב- 21 ביוני 2015 יתקיים כנס ניהול סיכונים לחברי דירקטוריון בקופות גמל והשתלמויות מפעליות שעורכים תפנית (בית הספר למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה), פסגות ופירמת רואי החשבון BDO. הכנס יתקיים באוניברסיטה הפתוחה רחוב קלאוזנר 16 רמת אביב, החל מהשעה 09:30. לטופס הרשמה לחץ כאן.

ב- 9 ביוני 2015 נפתח מחזור חדש של קורס מזכירי חברות במי"ל, אשר אני נמנית על סגל המרצים בו. הקורס כולל מפגש שלם המוקדש להיבטים מעשיים ולתרגול case studies. במחזורים האחרונים השתתפו מזכירי חברות ויועצים משפטיים של החברות המובילות במשק. לקישור לחץ כאן.

ב- 8 ביוני 2015 יתקיים מפגש פורום החברות הציבוריות של ACC Israel ופירמת עוה"ד גולדפרב זליגמן ושות'. המפגש יתקיים במשרדי גולדפרב זליגמן ושות' מגדל אלקטרה רחוב יגאל אלון 98, תל אביב בין השעות 08:30 ל- 11:30. לפרטים נוספים, לחץ כאן.

ב- 8 ביוני 2015 יתקיים כנס דירקטורים - מעמד הדירקטורים בראי הממשל התאגידי בחברות ציבוריות של אנטרופי, פירמת עוה"ד שיבולת ושות' ופירמת רואי החשבון BDO. הכנס יתקיים באולם הכנסים בבורסה לניירות ערך בין השעות 16:00 ל- 19:30. לפרטים נוספים, לחץ כאן.

ב- 29 באפריל 2015 יתקיים כנס הדירקטורים השנתי ה- 4 של פירמת רואי החשבון EY ופירמת עוה"ד שיבולת ושות'. הכנס יתקיים במלון הילטון תל אביב בין השעות 09:00 ל- 13:15. להרשמה: http://www.ey.co.il/events.

ב- 10 במרץ 2015 תיערך ועידת תל אביב להשקעה מוסדית של איגוד החברות הציבוריות בשיתוף עם די. סי. פייננס. הועידה תתקיים במלון הילטון, תל אביב. לקישור לחץ כאן.

ב- 2 במרץ 2015 יתקיים יום עיון בנושא בטוחות צולבות באשכול חברות - היבטים משפטיים, חשבונאיים וכלכליים של פירמת עוה"ד גולדפרב זליגמן ופירמת רואי החשבון סומך חייקין. המפגש יתקיים במשרדי גולדפרב זליגמן בין השעות 08:30 ל- 11:30.

ב- 16 בפברואר 2015 יתקיים הכנס המרכזי לניהול סיכונים תאגידי בתחומי ביקורת, חקירה ומשפט של אודיט בקרה וביקורת, פירמת עוה"ד גולדפרב זליגמן ואיגוד החברות הציבוריות. הכנס יתקיים במרכז הכנסים של הבורסה לניירות ערך בת"א, בין השעות 08:00 ל- 13:00. לקישור לחץ כאן.

ב- 30 בדצמבר 2014 יתקיים מפגש עם החברות הציבוריות סיכום 2014 ומבט אל 2015 של איגוד החברות הציבוריות והבורסה לניירות ערך. המפגש ייערך במרכז הכנסים של הבורסה, ברחוב אחוזת בית 2, תל אביב, החל מהשעה 16:30. לקישור, לחץ כאן.

ב- 29 בדצמבר 2014 יתקיים כנס התאגידים השישי של רשות ניירות ערך. הכנס יתקיים במרכז הקונגרסים Avenue בקריית שדה התעופה. להלן קישור לסדר היום שפרסמה הרשות.

ב- 27-28 בנובמבר 2014 יתקיים סופ"ש מקצועי למבקרים פנימיים של איגוד מבקרים פנימיים בישראל. הסופ"ש המקצועי יתקיים במלון דן אכדיה הרצליה ויכלול הרצאות בנושאים שונים, לרבות הרצאה שלי בנושא "מגמות וחידושים נבחרים בממשל תאגידי והשפעתם על עבודת המבקר הפנימי". לקישור לחץ כאן.

ב- 24 בנובמבר 2014 יתקיים כנס עיונים מעשיים ברגולציה על שוק ההון לשנת 2014 בנושא "העתיד בראי ההווה - מה יעסיק אותנו בשנת 2030"?. הכנס יערך בשיתוף רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב ומרכז פישר לממשל תאגידי ורגולציה על שוק ההון. הכנס יתקיים באולם הכנסים של הבורסה לניירות ערך בין השעות 14:30 ל- 18:30. לקישור, לחץ כאן.

ב- 19 בנובמבר 2014 ייערך כנס תגמול בכירים 2014 של פירמת רואי החשבון PwC. הכנס יתקיים במלון דן תל אביב בין השעות 08:30 ל- 13:30. לקישור, לחץ כאן.

ב- 11 בנובמבר 2014 תתקיים הועידה השנתית השביעית למימון תאגידי - של די סי פייננס בשיתוף איגוד החברות הציבוריות. הועידה תתקיים בלאונרדו סיטי טאואר רמת גן, בין השעות 09:00 - 15:00. לקישור, לחץ כאן.

ב- 10 בנובמבר 2014 יתקיים כנס בנושא מעמדה של החברה הציבורית בישראל של עמותת סיטי טי.אל.וי, רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. הכנס יתקיים בבורסה לניירות ערך בין השעות 08:00 ל- 14:00. לקישור לחץ כאן.

ב- 16 ביוני 2014 יתקיים הכנס השנתי של איגוד החברות הציבוריות בנושא מנפיקים בישראל: איך מחזירים את ההנפקות הראשוניות הביתה?. המפגש יתקיים בין השעות 08:30 - 12:30 במלון דן תל אביב. ההשתתפות טעונה אישור. להרשמה, יש לשלוח מייל ל- main@e-good.org.il.

ב- 12 ביוני 2014 יתקיים כנס של רשות ניירות ערך בנושא אכיפה פרטית בשוק ההון. הכנס יתקיים בין השעות 14:00 ל- 18:30 במלון הרודס תל אביב. לפרטים נוספים, לחץ כאן.

ב- 9 ביוני 2014 בין השעות 08:30 ל- 15:30 יתקיים הכנס השנתי של הקריה האקדמית אונו וביה"ס למשפטים של אוניברסיטת קולומביה בנושא דיני חברות וחדלות פרעון. להרשמה, לחץ כאן.

ב- 1 במאי 2014 יתקיים יום עיון של פירמת עוה"ד הרצוג, פוקס, נאמן ושות' לדיון בגיוס המונים - טרנד חולף או מנגנון מבטיח?. יום העיון יתקיים בין השעות 08:30 ל- 12:30 באולם הכנסים בבית אסיה קומה 1 ויצמן 4, תל אביב. לפרטים והרשמה, לחץ כאן.

ב- 29 באפריל 2014 יתקיים כנס הדירקטורים השנתי של פירמת רואי החשבון ארנסט אנד יאנג ופירמת עורכי הדין שיבולת ושות'. הכנס יתקיים במלון הילטון תל אביב בין השעות 08:00 ל- 13:00.

ב- 3 באפריל 2014 יתקיים מפגש של איגוד החברות הציבוריות (פורום יועמ"ש וסמנכ"לי כספים) בנושא לקחים ותיקונים לתיקון 20המפגש יתקיים בין השעות 16:00-19:00 במרכז המבקרים בבורסה לניירות ערך בת"א. ההשתתפות טעונה אישור. להרשמה, יש לשלוח מייל ל- main@e-good.org.il

ב- 27 במרס 2014 יתקיים יום עיון בנושא "על הסדרי אג"ח, תספורת ומה שביניהם" של לשכת עורכי הדין בישראל והפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. יום העיון יתקיים בבניין רקנאטי, אולם ליאון, באוניברסיטת תל אביב בין השעות 16:30 ל- 19:45. לפרטים נוספים, לחץ כאן.

ב- 3 במרס 2014 נפתח מחזור חדש של קורס מזכירי חברות במי"ל, אשר אני נמנית על סגל המרצים בו. הקורס כולל מפגש המוקדש כולו להתנסות מעשית. במחזורים האחרונים השתתפו מזכירי חברות ויועצים משפטיים של החברות המובילות במשק.

ב- 18 בפברואר 2014 יתקיים מפגש של פירמת עוה"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' ופירמת רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר בנושא חוק הריכוזיות. המפגש יתקיים בין השעות 08:00 ל- 12:30 במלון דן ברחוב הירקון 99, תל אביב. להרשמה ופרטים נוספים: 03-6074440.

ב- 12 בפברואר 2014 יתקיים כנס של פירמת עוה"ד הרצוג, פוקס, נאמן ושות' לדיון במשמעויות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות. הכנס יתקיים בין השעות 08:30 ל- 12:30 באולם הכנסים בבית אסיה קומה 1 ויצמן 4, תל אביב. לפרטים והרשמה: 03-692-2025. לקישור לתוכנית הכנס לחץ כאן.

ב- 7-9 בינואר 2014 יתקיים כנס CFO Best Practice של פורום CFO במלון הנסיכה באילת. לקישור לתכנית הכנס, לחץ כאן.

ב- 2 בינואר 2014 יתקיים כנס חידושים ועדכונים לקראת 2014 של KPMG סומך חייקין באולם סמולרש באוניברסיטת תל אביב בין השעות 08:15 ל- 12:40.

אין תגובות: