יום ראשון, 19 באוקטובר 2014

פורסם תזכיר תיקוני חקיקה בחוק החברות הממשלתיות

ביום 8 באוקטובר 2014 פורסם תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת התקציב 2015 (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014 פרק חברות ממשלתיות ("תזכיר החוק").

בתזכיר החוק צוין, בין היתר, כי רשות החברות הממשלתיות גיבשה תכנית לביצוע הנפקות מיעוט של חברות ממשלתיות; במסגרת תזכיר החוק מוצע, בין היתר, להוסיף לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ("החוק") הגדרה של חברה ממשלתית ציבורית, ולהקנות לחברה כאמור הקלות שונות ביחס להוראות החוק; בנוסף, מוצע במסגרת תזכיר החוק, לקבוע הוראות שמטרתן לייעל את פעילות החברות הממשלתיות ולשפר את הממשל התאגידי בהן.

האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של תזכיר החוק, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ו/או לבחינת ההשלכות הנגזרות מכוחו.

לקישור לנוסח המלא של תזכיר החוק, כפי שפורסם בפורטל השירותים והמידע הממשלתי, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית ו/או אחרת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: