יום רביעי, 30 ביולי 2014

פורסמה הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים

ביום 21 ביולי 2014 פורסמה הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ד - 2014.

על פי דברי ההסבר להצעת החוק, החוק המוצע כולל שתי הוראות עיקריות:
  1. קביעת מנגנון אישור התקשרות למתן תגמול לנושא משרה בכירה או לעובד בתאגיד פיננסי, העולה על 3.5 מיליון ש"ח בשנה ("התקרה"). 
  2. קביעה כי בבירור ההכנסה החייבת במס של תאגיד פיננסי, לא תותר בניכוי הוצאה בשל עלות שכר שנשא בה תאגיד פיננסי בעד נושא משרה בכירה או עובד, העולה על התקרה (בניכוי סך ההוצאה השנתית אותה יש לרשום בדוחות הכספיים בשל הענקת מניות או זכות לקבלת מניות, לנושא משרה בכירה או לעובד, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים). 
האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של הצעת החוק, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלה. 

לקישור לנוסח המלא של הצעת החוק, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 

כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: