יום חמישי, 5 ביוני 2014

רשות החברות הממשלתיות פרסמה חוזר בנושא מינוי מבקר פנימי ובדיקת איכות הביקורת הפנימית

ביום 22 במאי 2014, פרסמה רשות החברות הממשלתיות ("הרשות") חוזר בנושא מינוי מבקר פנימי ובדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות ("החוזר").

מטרת החוזר הינה לקבוע כללים בנוגע למינוי מבקר פנימי, באופן שיחזק את עצמאותו ואי-תלותו בחברה הממשלתית המבוקרת על ידו וישפר את איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות.

החוזר מתייחס, בין היתר, לנושאים הבאים: אופן מינוי המבקר הפנימי; מתכונת העסקתו; אופן ביצוע הליך בדיקה חיצונית של איכות הביקורת הפנימית; קריטריונים והליכים לבחירת הבודק החיצוני; תדירות הבדיקה החיצונית; בדיקת איכות הביקורת הפנימית על ידי הרשות וכו'.

על פי החוזר, נדרש דירקטוריון חברה ממשלתית לדון בחוזר ולקבל החלטה בדבר יישומו, תוך 30 יום מיום פרסומו. בנוסף, על יו"ר דירקטוריון חברה ממשלתית (ובהיעדרו - יו"ר ועדת הביקורת) להגיש לרשות, תוך 45 יום מיום פרסום החוזר, דוח מצב ראשון לגבי יישום החוזר, ובהמשך לכלול עדכונים והשלמות שיצורפו לדוח על עבודת הדירקטוריון המוגש לרשות.

האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של החוזר, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. לקישור לנוסח המלא של החוזר, כפי שפורסם באתר הרשות, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: