יום חמישי, 7 בנובמבר 2013

פורסם תיקון לחוק ניירות ערך בנושא מערכת הצבעה אלקטרונית

ביום 31 באוקטובר 2013, פורסם חוק ניירות ערך (תיקון מס' 53), התשע"ד-2013, שעניינו מערכת הצבעה אלקטרונית.
לקישור לרשומה שפורסמה ב"עניין חברתי" בחודש יולי 2013, אודות הצעת החוק, לחץ כאן.
התיקון נועד לעודד בעלי מניות ומחזיקי אגרות חוב וכתבי אופציה מקרב הציבור לממש את זכויות ההצבעה שלהם, באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית, שתקים רשות ניירות ערך ("הרשות"), ואשר דרכה יוכלו, ככל שיחפצו בכך, להצביע באופן אלקטרוני באסיפות השונות. מטרת הפרויקט היא להקל את נגישותם של הזכאים להצביע ולהסיר חסמים טכניים, המונעים מציבור המשקיעים להיות אקטיבי יותר ולממש את זכויות ההצבעה שלו. 
על פי הצעת החוק, המודל החדש לא נועד להחליף את האפשרויות הקיימות כיום (נוכחות פיזית באסיפות, הצבעה באמצעות מיופה כוח או באמצעות מסירת כתב הצבעה) אלא הוא מהווה ערוץ נוסף בלבד שיעמוד למחזיקים בניירות ערך לשם מימוש זכויותיהם.
אסיפת מחזיקים בכתבי אופציה
מתוך רצון להבטיח כי מרב המחזיקים בניירות ערך יוכלו לעשות שימוש במערכת ההצבעה האלקטרונית בבואם להצביע באסיפות, מסדיר התיקון את התשתית המשפטית שתאפשר למחזיקים בכתבי אופציה לעשות בה שימוש.
מערכת הצבעה אלקטרונית
הרשות תקים מערכת מחשב, אשר תאפשר למחזיקים בניירות ערך, שחבר בורסה המציא לגביהם את המידע הנדרש בהתאם לתקנות, להצביע, באמצעות האינטרנט, באסיפה (שבה ניתן, בהתאם להוראות הרלוונטיות בחוק החברות ובחוק ניירות ערך, להצביע באמצעות כתב הצבעה) וכן להוכיח את בעלותם בניירות הערך.

על פי התיקון, סמוך לפני מועד כינוס האסיפה, תמציא הרשות לגורם שזימן את האסיפה קובץ נתונים, אשר יכלול את פרטי המחזיקים אשר הצביעו במערכת ההצבעה האלקטרונית ואופן הצבעתם, וכן את פרטי המחזיקים אשר הורו למערכת להעביר את פרטיהם, בלא ציון אופן הצבעתם, לשם הוכחת בעלותם בניירות הערך.

מועד תחילתו של התיקון לחוק יהיה במועד תחילתן של תקנות שיותקנו מכוחו. 

לנוסח המלא של התיקון לחוק, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.
 

אין תגובות: