יום ראשון, 10 בנובמבר 2013

פורסם סדר היום של כנס התאגידים השנתי של רשות ניירות ערך

ב- 11 בדצמבר 2013 יתקיים כנס התאגידים השנתי של רשות ניירות ערך. הכנס יתקיים באולם סמולרש באוניברסיטת תל אביב בין השעות 08:45 ל- 14:00.
להלן קישור לסדר היום.

אין תגובות: