יום ראשון, 13 באוקטובר 2013

רשות ניירות ערך פרסמה טיוטת הנחיה להארכת שאלון הממשל התאגידי

רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה, להערות הציבור (עד ליום 27.10.2013), טיוטת הארכת הנחיית גילוי בנושא שאלון ממשל תאגידי.
 
הנחיית הגילוי בנושא שאלון הממשל התאגידי פורסמה ביום 12.9.2012 (לקישור לפוסט שפורסם ב"עניין חברתי" בנושא זה, לחץ כאן) ויישומה לראשונה היה בדוח התקופתי לשנת 2012.
 
בטיוטת הארכת ההנחיה שפורסמה כאמור, נכללו שינויים בגוף השאלון, בין היתר בנושאים הבאים: דירקטורים בלתי תלויים, כהונת כפופי מנכ"ל כדירקטורים, גילוי עניין אישי, נוכחות בעל שליטה (שאינו דירקטור או נושא משרה בכירה אחר) בישיבות הדירקטוריון, הצהרת דירקטורים, הועדה לבחינת דוחות כספיים, העברת טיוטת דוחות כספיים לדירקטורים טרם אישורם, רואה חשבון מבקר, והעסקת בעל השליטה או קרובו.
 
לנוסח המלא של טיוטת הארכת הנחיית הגילוי, לחץ כאן.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.
 

אין תגובות: