יום ראשון, 13 באוקטובר 2013

עדכונים בנושא ההקלות ברגולציה בשוק ההון

בחודש אוקטובר 2012 פורסם ב"עניין חברתי" פוסט בנושא מתווה מוצע להקלות ברגולציה בשוק ההון, אשר רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה להערות הציבור (לקישור, לחץ כאן).

ביום 16.9.2013, פרסמה הרשות הצעת חקיקה מעודכנת (לאחר הערות הציבור), שעניינה הקלות ברגולציה (לקישור, לחץ כאן). 

ביום 10.10.2013, פורסם תזכיר חוק להקלות ולפיתוח שוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"ד - 2013, המהווה חלק מסדרה ראשונה של הקלות אשר גובשו לאחר הליך שימוע ציבורי.

על פי תזכיר החוק, עניינו של החוק המוצע הוא בהפחתה מידתית של דרישות הרגולציה על הגופים המפוקחים על ידי הרשות, מקום בו הדבר אפשרי, תוך שמירה על עניינו של ציבור המשקיעים, במטרה להביא לפיתוח שוק ההון. החוק המוצע הנו שלב ראשון ביישום מתווה ההקלות שפרסמה הרשות, אשר כלל עשרות הקלות שנבחרו על-ידה בתחומי הפעילות העיקריים המפוקחים מכוח דיני ניירות ערך. 
החוק המוצע כולל הקלות בין היתר בנושאים הבאים:
  • הארכת תקופת תשקיף מדף
  • החלפת מתכונת הדיווח של תאגיד רישום כפול המדווח לפי פרק ו' לחוק ניירות ערך (כלומר, לפי ההוראות החלות על תאגיד רגיל) לדיווח לפי פרק ה'3 לחוק ניירות ערך
  • שינוי מועד כניסתן לתוקף של חובות הדיווח הרגילות ביחס לתאגיד רישום כפול שנמחק מהבורסה בחו"ל וניירות הערך שלו מוחזקים בידי הציבור בישראל
  • סיום חובות דיווח של תאגידים מדווחים
  • עיצומים כספיים המוטלים על ידי הרשות
  • עבודת הדירקטוריונים בחברות ניהול תיקים גדולות ובמנהלי קרנות

לנוסח המלא של תזכיר החוק, כפי שפורסם בפורטל השירותים והמידע הממשלתי, לחץ כאן.

ביום 27 בינואר 2014, פורסם החוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה), התשע"ד - 2014 (לקישור, לחץ כאן).


הנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: