יום שני, 2 בספטמבר 2013

רשות ניירות ערך פרסמה עמדה בנושא הגילוי הנדרש אודות שעבודים הניתנים להבטחת פרעון אגרות חוב

סגל רשות ניירות ערך ("הרשות") עורך, מעת לעת, בדיקות שוטפות של נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו להבטחת פרעון אגרות חוב. במהלך בדיקות אלו, מצא סגל הרשות, בחלק מהמקרים, ליקויים וכשלים מהותיים ביחס לנאותות הגילוי.

ביום 1 בספטמבר 2013, פרסמה הרשות עמדה משפטית, המציגה נושאים מהותיים מתוך הממצאים האמורים (לדוגמה: שעבוד של מניות חברה מוחזקת, שעבוד חשבון עודפים, שעבוד נכס שאינו בבעלות התאגיד המנפיק ועוד). ביום 7 באפריל 2014, פרסמה הרשות עדכונים לנייר העמדה.

נייר העמדה נועד להדגיש בפני התאגידים המדווחים מהו הגילוי הנדרש ביחס לשעבוד הניתן להבטחת פירעונן של אגרות חוב, הן במועד הנפקתן והן במסגרת דיווחיו השוטפים של התאגיד המנפיק (עד למועד פירעונן המלא של אגרות החוב).

בנייר העמדה צוין, בין היתר, כי הגילוי צריך לספק למשקיע הסביר את מלוא המידע הנדרש לו על מנת לאפשר תמחור נאות של הבטוחה, ומכאן של אגרות החוב המוצעות וקבלת החלטת השקעה מושכלת בהתאם.

האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של נייר העמדה, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. 

לנוסח המלא של נייר העמדה, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: