יום רביעי, 31 ביולי 2013

ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה את תקנות ההקלות לענין החובה לקבוע מדיניות תגמול

ביום 24 ביולי 2013 פורסם ב"עניין חברתי", כי ביום 31 ביולי 2013 תדון ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ("הוועדה") בתקנות הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול. לקישור לרשומה האמורה, לחץ כאן.
 
באתר הועדה פורסם כי הועדה אישרה היום את התקנות, כמפורט להלן:
  1. תקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול)(תיקון), התשע"ג-2013. לקישור לנוסח התקנות לאחר אישור הוועדה, כפי שפורסם באתר הועדה, לחץ כאן.
  2. תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין)(תיקון מס' 2), התשע"ג-2013. לקישור לנוסח התקנות לאחר אישור הועדה, כפי שפורסם באתר הועדה, לחץ כאן.
  3. צו החברות (תיקון התוספת הראשונה א' לחוק), התשע"ג-2013 ("צו החברות"). לקישור לנוסח הצו לאחר אישור הועדה, כפי שפורסם באתר הועדה, לחץ כאן
ביחס להקלה שבסעיף 1 לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול)(תיקון), התשע``ג-2013 (שאחד מתנאיה הוא שהעלות הכוללת של תנאי הכהונה וההעסקה לא עולה על עלות תנאי העסקתו של מנהל כללי במשרד ממשלתי) - מכיוון שקיימת שוֹנוּת בשכר מנהלי משרדי הממשלה השונים, הוועדה קבעה כי בתקופה שעד שלוש שנים מיום תחילתן של התקנות, ידווח שר המשפטים לוועדה, אחת לשנה, ולא יאוחר מיום 1 בדצמבר של כל שנה, על עלות תנאי העסקתו של מנהל כללי במשרד ממשלתי הידועה במועד הדיווח, בשינויים ובהתאמות הנדרשים, ועל מספר החברות שאישרו מדיניות תגמול בהתאם להקלה האמורה.

ביום 15.9.2013 פרסם סגל רשות ניירות ערך הבהרה (לקישור, לחץ כאן), בה ביקש להפנות תשומת לב החברות לאמור בדיוני הועדה, משם עולה כי עלות העסקתו של מנכ"ל משרד ממשלתי עומדת על 720,000 ש"ח בשנה (נכון למועד ההודעה).
 
התיקון שאושר בצו החברות מבהיר כי היחס שחובה להתייחס אליו במדיניות התגמול (מכוח סעיף 3 לחלק א' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות) הוא היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לעלות השכר של שאר עובדי החברה וכו' (וזאת בנוסף לתיקון הגדרת המונח "שכר" בסעיף הנ"ל).
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.

אין תגובות: