יום ראשון, 6 בינואר 2013

תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 בנושא דירקטוריון

ביום 31 בדצמבר 2012, פרסם המפקח על הבנקים חוזר לתיקון הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 311 בנושא "דירקטוריון".
 
התיקונים להוראה נועדו להתאימה לשינויים שחלו בעקבות פרסום הוראת ניהול בנקאי מספר 310 בנושא "ניהול סיכונים", הוראת ניהול בנקאי מספר 311 בנושא "ניהול סיכוני אשראי" והוראות הדיווח לציבור בנוגע לעריכת הפרשות להפסדי אשראי. בחוזר צוין כי תחילת התיקונים הנ"ל הינה ביום 1.1.2014.
 
בנוסף, בוטל סעיף 27 להוראה, שעניינו חידוש אישור מינוי דירקטור אחת ל- 3 שנים בהתאם לסעיף 11א לפקודת הבנקאות, 1941. כמו כן, הובהר כי ההגבלה בסעיף 31(ב)(1) להוראה, על כהונה במקביל של דירקטור בתאגיד בנקאי גם כדירקטור או כחבר ועדת השקעות בתאגיד הנמנה עם סוג תאגיד שנקבע בנספח ג' להוראה (תאגידי שוק ההון), תיכנס לתוקף עם פרסום תיקון להוראה בעניין זה. על פי החוזר, תחילת התיקונים האמורים הינה במועד פרסום החוזר.
 
להלן קישור לנוסח המלא של החוזר.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.

אין תגובות: