יום שלישי, 9 באוקטובר 2012

רשות ניירות ערך אישרה תיקונים להנחיות הבורסה

ביום 10 בספטמבר 2012 פרסמה הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ תיקונים להנחיות הבורסה אשר אושרו על ידי רשות ניירות ערך.

התיקונים הינם להנחיות הנוגעות להקצאה פרטית (בין היתר, רישום למסחר של מניות וניירות ערך המירים רשומים, אשר יוקצו בהקצאה פרטית, מותנה בכך ששעור החזקות הציבור לאחר ההקצאה, בכל סוג של מניות, לא יפחת מ- 10% או משעור החזקות הציבור הנדרש מחברה חדשה מסוגה, הנמוך מבין השניים); גריעת ניירות ערך מרשימת ניירות ערך דלי סחירות (קביעת עילה נוספת לגריעה מהרשימה במועד שונה ממועד העדכון הקבוע של הרכב ניירות הערך הנכללים בה); דיווח חש"ב (חבר בורסה שאינו בנק) ללקוח בעל כתבי אופציה לא סחירים שהוקצו לו במסגרת תכנית אופציות לעובדים; שינוי יחידת המסחר וקביעת גודל מירבי של פקודה בזכויות; ועמלות סליקת עסקאות ריפו*.
 
להלן קישור לנוסח המלא של התיקונים, כפי שפורסמו באתר הבורסה.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים. 
-------------------------------------------------
*עסקת ריפו היא עסקה שבה צד אחד (קונה-מלווה) רוכש מצד שני (מוכר-לווה) נייר ערך (בד"כ אג"ח) ומתחייב למכור לו את נייר הערך בחזרה במועד מסוים (בד"כ טווח זמן קצר) ובמחיר מסוים. למעשה, המוכר נוטל הלוואה מהקונה ומבטיח את החזרתה באמצעות נייר הערך, ואילו הקונה מקבל את סכום ההלוואה בתוספת ריבית (הפער שבין המחיר המקורי למחיר הרכישה מחדש).

אין תגובות: