יום שלישי, 4 בספטמבר 2012

רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור מתווה מוצע להקלות ברגולציה בשוק ההון


רשות ניירות ערך פרסמה באתר שלה מסמך המפרט את יעדי הרשות ותוכניותיה לשנים הקרובות.

חלקו הראשון של המסמך (להלן קישור לנוסח המלא), מפרט את יעדי הרשות והאסטרטגיה שלה וכן פרויקטים עיקריים על סדר יומה בתחומי הסדרה שונים.

חלקו השני של המסמך (להלן קישור לנוסח המלא) כולל הצעות להקלות במסגרת בחינת הרגולציה בשוק ההון. הציבור הוזמן להעביר הערותיו למתווה ההקלות המוצע עד ליום 1 בדצמבר 2012. המתווה כולל, בין היתר, התייחסות להקלות בנושאי תשקיפים (כולל תשקיפי מדף), דיווחים עיתיים (דוח תקופתי ודוח רבעוני), דוחות מידיים, ממשל תאגידי (לרבות הקלות באישור עסקאות מזכות מסוימות, זיקות זניחות של דירקטורים חיצוניים, גמול יחסי לדח"צים, ושינויים בתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה), סיום חובות דיווח של תאגידים מדווחים, חברות קטנות, קרנות נאמנות, תעודות סל ובעלי רשיון.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: