יום רביעי, 29 באוגוסט 2012

רשות ניירות ערך פרסמה מסמך שאלות ותשובות לעניין תכניות אכיפה פנימיות

בחודש אוגוסט 2011, פרסמה רשות ניירות ערך מסמך קריטריונים להכרה בתכנית אכיפה פנימית בתאגידים. להלן קישור לפוסט שפורסם ב"עניין חברתי" ביחס למסמך הנ"ל.
 
הקריטריונים כללו אמות מידה בסיסיות, שביישומן תכנית האכיפה הפנימית שיגבש התאגיד תוכר כאפקטיבית על ידי רשות ניירות ערך. כמו כן, המסמך כולל הקלות שמעניקה יישומה של תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית, כמגן מפני אחריות נגזרת של מנהלים במישור המנהלי והפלילי, וכן הקלות לחברות ביחס לטיפול האכיפתי שיינקט בעניינן (המרה ממשפט פלילי למנהלי וכדומה).
 
לאחר פרסום המסמך, התקבלו מהציבור שאלות ביחס לפרשנות אמות המידה. רשות ניירות ערך החליטה לפרסם תשובות לשאלות נפוצות של הציבור ביחס למסמך הקריטריונים, על מנת ליצור בהירות רבה ככל הניתן.
 
השאלות נוגעות למגוון נושאים כגון האם מוטלת חובה לגבש וליישם תכנית אכיפה פנימית, האם לקיומה של תכנית אכיפה פנימית יש משמעות לעניין הטלת עיצום כספי "פשוט", האם הליך האכיפה המנהלי חל על חברות דואליות, מהו ההרכב הנדרש מוועדת דירקטוריון (שאינה וועדת ביקורת) שהדירקטוריון ממנה כגורם אחראי מבחינתו לפיקוח על ביצוע תכנית האכיפה, האם ניתן למנות אדם חיצוני לחברה כממונה על האכיפה, האם מנכ"ל החברה יכול להיות הממונה על האכיפה, האם הממונה על האכיפה יכול להיות בעל תפקיד בדרג נמוך מחבר הנהלה או נושא משרה, האם יכול להיות ממונה אחד לקבוצת חברות, האם המבקר הפנימי יכול להיות ממונה על האכיפה, ומה היחס בין נהלי תכנית האכיפה הפנימית לנהלי ה- ISOX.
 
להלן קישור לרקע כללי בעניין פרסום שו"ת ביחס לקריטריונים לאכיפה פנימית.
 
להלן קישור לנוסח המלא של מסמך השו"ת.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: