יום שני, 9 ביולי 2012

החלטת דירקטוריון הבורסה לגבי שיעור החזקות הציבור לאחר הקצאה פרטית

 
ביום 28.6.2012 החליט דירקטוריון הבורסה כי שיעור החזקות הציבור לאחר הקצאה פרטית (גם בדילול מלא, היינו בהנחה של מימוש אופציות) לא יפחת מ-10%, אלא במקרים של חברות מו"פ וחברות גדולות בהן שיעור החזקות הציבור יכול לרדת עד 7.5%, היה ושווי החזקות הציבור עולה על שווי שנקבע בהנחיות. החלטה זו טעונה אישור רשות ניירות ערך.

להלן קישור להודעה לעיתונות כפי שפורסמה באתר הבורסה.

ביום 9 באוקטובר 2012 פורסם ב"עניין חברתי" פוסט בנושא תיקונים להנחיות הבורסה אשר אושרו על ידי רשות ניירות ערך (ראה קישור), הכוללים, בין היתר, תיקון בנושא שיעור החזקות הציבור הנדרש לאחר הקצאה פרטית.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: