יום רביעי, 4 ביולי 2012

הודעה בהתאם לתקנות ניירות ערך בנושא פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק

 
סעיף 15 לחוק ניירות ערך אוסר על אדם לבצע הצעה לציבור או מכירה לציבור, אלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו. סעיפים 15א עד 15ג לחוק ניירות ערך מפרטים פעולות שאינן מהוות הצעה או מכירה לציבור ופעולות שסעיף 15 הנ"ל לא חל עליהן.

ב- 1 ביולי 2012 פורסמה הודעת ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התשע"ב-2012. ההודעה כוללת עדכון סכום התמורה בהצעת ניירות ערך לעובדים של תאגיד שאינו תאגיד מדווח ועדכון סכום התמורה המרבית בהצעה אחת של תאגיד שאינו תאגיד מדווח.

להלן קישור לנוסח המלא של ההודעה.

                     נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: