יום שני, 7 במאי 2012

מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני בחברת אגרות חוב

 
רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה את עמדתה ביחס לשתי פניות מקדמיות, שעניינן מינוי לראשונה של דירקטורים חיצוניים בחברת אגרות חוב.

בהתאם לתיקון 17 לחוק החברות, אשר נכנס לתוקף בחודש פברואר 2012, נדרשת כל חברת אגרות חוב (חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור) למנות שני דירקטורים חיצוניים.

בשתי הפניות המקדמיות דובר בחברות שהיו בעבר ציבוריות והפכו לפרטיות, עקב ביצוע הצעת רכש מלאה למניותיהן. החברות המשיכו את כהונת הדירקטורים החיצוניים שלהן כדירקטורים בחברה (להלן: "הדירקטורים") גם לאחר הפיכתן לחברות פרטיות, וזאת באופן וולונטרי עוד טרם חקיקת תיקון 17 לחוק החברות. לפי תיקון 17 לחוק החברות, החברות הינן חברות אגרות חוב (מאחר שאגרות חוב שלהן רשומות למסחר בבורסה) ועל כן מחויבות במינוי שני דירקטורים חיצוניים.

השאלה ביחס אליה התבקשה עמדת רשות ניירות ערך היתה האם, עם כניסתו לתוקף של תיקון 17, ניתן למנות את הדירקטורים כדירקטורים חיצוניים בחברה.

מצ"ב קישורים לפניה המקדמית של החברות (פניה א', פניה ב') ולתשובות סגל הרשות (תשובה א', תשובה ב'). 

                   נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: