יום חמישי, 3 במאי 2012

דירקטוריון הבורסה אישר הנחיות זמניות בנוגע למחיר מזערי של מניה

 
בתקופה האחרונה, התרבו הקצאות פרטיות בשלדים בורסאיים שהיקפן הגיע למיליארדי מניות וכתבי אופציה במחירים נמוכים מאד. כתוצאה מהקצאות אלו, השווי הכלכלי של המניה נמוך מאד, ובמקרים רבים אף נמוך מאגורה אחת. כאשר השווי הכלכלי של מניה נמוך מאגורה אחת, לא ניתן כלל לקיים בה מסחר בבורסה, וגם כאשר הוא עומד על אגורות ספורות - לא ניתן לקיים בה מסחר תקין והוגן.

לפיכך, אישר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בישיבתו מיום 19 אפריל 2012, הנחיות זמניות חדשות, שמטרתן לצמצם את התופעה של מניות ששערן נמוך מאד. הדירקטוריון החליט להשעות את המסחר במניה, אם שער הנעילה שלה הוא אגורה אחת ב- 15 ימי מסחר מתוך 30 הימים שהסתיימו במועד הבדיקה; למנוע הקצאת מניות בשווי כלכלי הנמוך מ- 10 אגורות (וזאת בין אם המניות מונפקות במסגרת הנפקה לציבור, בין אם בהקצאה פרטית ובין אם במסגרת הנפקה בדרך של זכויות); ולמנוע עיוותים בחישוב שווי החזקות הציבור הנדרש לחידוש המסחר ברשימה הראשית.

מצ"ב קישורים לפירוט עיקרי ההנחיות הזמניות ולנוסח המלא של ההנחיות הזמניות (ראה נספח א'), כפי שפורסמו באתר הבורסה לניירות ערך בת"א.

                    נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: