יום שני, 13 בפברואר 2012

תיקון לתקנות פרטי תשקיף מבנה וצורה

 
ב- 5.2.2012 פורסם תיקון לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט - 1969. התיקון קובע כי תאגיד המציע ניירות ערך שלו לראשונה יצרף לתשקיף דוח בדבר מצבת ההתחייבויות של התאגיד והחברות המאוחדות או המאוחדות באיחוד יחסי בדוחותיו הכספיים לפי מועדי פירעון, על ידי הכללת דוח כאמור בתשקיף באופן מפורט (או בדרך אחרת שתורה לו רשות ניירות ערך), ולא בדרך של הפניה לטופס דיווח אלקטרוני.

                       נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!

כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: