יום חמישי, 8 בדצמבר 2011

פורסמו סדרי הדין של ועדת האכיפה המנהלית

באתר רשות ניירות ערך פורסמו סדרי הדין לעבודת ועדת האכיפה המנהלית, שחבריה הם: השופטת (בדימוס) ברכה אופיר-תום, השופט (בדימוס) יהושע גרוס, עו"ד רוני טלמור, ד"ר שושנה ליבוביץ', עו"ד רו"ח אייל נייגר וד"ר מאיר סוקולר.

אין תגובות: