יום שני, 5 בספטמבר 2011

קריטריונים להכרה בתכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות הערך וניהול ההשקעות


ביום 15 באוגוסט 2011 פרסמה רשות ניירות ערך את מסמך הקריטריונים הסופי שגיבשה להכרה בתוכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות הערך, לאחר תהליך של בחינת הערות הציבור ביחס לתכנית. 

תוכנית אכיפה פנימית היא מנגנון וולונטרי אותו מאמץ ומיישם תאגיד באופן  שוטף, כדי לאתר ולמנוע הפרות ועבירות וכדי לוודא ציות של התאגיד ושל היחידים בו לדיני ניירות ערך. תוכנית האכיפה הפנימית יכולה לשמש גם כטענת הגנה בנסיבות מסוימות במסגרת הפעלת חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות (הידוע גם כחוק האכיפה המנהלית). הרשות מפרסמת באופן פומבי הן את ההקלות שתוכנית אכיפה פנימית יעילה יכולה להעניק ליחידים ולתאגידים, והן את אמות המידה שלפיהן תיבחן את יעילותה של תוכנית אכיפה פנימית לצורך ההחלטה במתן ההקלות. 

אין תגובות: