יום שני, 5 בספטמבר 2011

שאלות ותשובות בדבר תיקון מס' 16 לחוק החברות - עמדת סגל משפטית מס' 101-15

תשובות לשאלות שהופנו לסגל הרשות בקשר להסדרים ששונו בחוק.

http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_5855.pdf

אין תגובות: