יום שני, 2 בפברואר 2015

פורסמו חוזרי רשות החברות הממשלתיות בנושא גמול דירקטורים והליך איתור מנכ"ל

ביום 26 בינואר 2015, פורסם חוזר רשות החברות הממשלתיות ובו הסכומים המעודכנים לתשלום גמול לדירקטורים מקרב הציבור בחברות ממשלתיות, בגין ישיבות שתתקיימנה מ- 1 בפברואר 2015 ואילך.

לקישור לנוסח המלא של החוזר, לחץ כאן.

ביום 28 בינואר 2015, פורסם חוזר רשות החברות הממשלתיות ("החוזר המתקן"), ובו תיקונים לחוזר בעניין הליך איתור מנהל כללי בחברה ממשלתית ובת ממשלתית מיום 11.3.2013. 

לקישור לנוסח המלא של החוזר המתקן, לחץ כאן.

האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא של החוזרים. 

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: