יום שני, 6 באוקטובר 2014

דיון בועדת החוקה חוק ומשפט בהצעת חוק בנושא הליך מינוי דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת

ביום 5 בנובמבר 2014, יתקיים דיון בועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בהצעת חוק החברות (תיקון מס' 26) (הליך מינוי דירקטורים חיצוניים לכהונה נוספת), התשע"ד-2014 ("הצעת החוק").

לקישור לנוסח הצעת החוק, כפי שפורסם באתר הכנסת, לחץ כאן.

לפי הוראות סעיף 245(א1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ניתן למנות דירקטור חיצוני בחברה ציבורית לתקופת כהונה נוספת, רק אם בעל מניות (העומד בתנאי הסעיף הנ"ל), או דירקטוריון החברה, מציע את מועמדותו לכהונה נוספת (ובכפוף ליתר התנאים הקבועים בסעיף האמור). כדי להגביר את עצמאותו של הדירקטור החיצוני ולמנוע ממנו את הצורך לשכנע את בעלי המניות או את חברי הדירקטוריון להציע את מועמדותו, מוצע במסגרת הצעת החוק לאפשר לדירקטור חיצוני להציע את מועמדותו לכהונה נוספת בעצמו. כן מוצע במסגרת הצעת החוק כי על מינוי דירקטור חיצוני שהציע את מועמדותו לכהונה נוספת מיוזמתו, יחולו הוראות פסקה (1) של סעיף 245(א1) האמור, שלפיהן על המינוי להיות מאושר על ידי רוב מקרב בעלי מניות המיעוט, וללא צורך בתמיכתו של בעל השליטה בחברה.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית ו/או אחרת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: