יום חמישי, 28 בנובמבר 2013

הפיקוח על הבנקים פרסם הוראות בנושא תגמול

ביום 19 בנובמבר 2013, פרסם הפיקוח על הבנקים:
  1. הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301A בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי.
  2. תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 בנושא הדירקטוריון, שעניינו, בין היתר, החלטות הדירקטוריון בנושא מדיניות התגמול ותגמול נושאי משרה בכירה ועובדים אחרים, ועדת תגמול, הרכבה, דרכי עבודתה ותפקידיה.
  3. קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין 301A בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי.
לקישור לנוסח המלא של ההוראה, לחץ כאן
לקישור לנוסח המלא של התיקון, לחץ כאן.
לקישור לנוסח המלא של קובץ השו"ת, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.
 

אין תגובות: