יום שלישי, 23 ביולי 2013

עדכון סכומים בתקנות כולל גמול דירקטורים חיצוניים

בחודש יוני 2013 פורסמו הודעות על שינוי סכומים בתקנות המפורטות להלן:
  • תקנות החברות (אישור חלוקה), התשס"א-2001
  • תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט-2009
  • תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התש"ע-2010
  • תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000
  • תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
  • תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000
  • תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000
לקישור לנוסח המלא של ההודעות, לחץ כאן.
 
לטבלת גמול דירקטור חיצוני, בהתאם לסכומים בהודעת החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשע"ג-2013, לחץ כאן.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.

אין תגובות: