יום רביעי, 10 ביולי 2013

יישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 בנושא הדירקטוריון

בחודש אפריל 2013 פרסם הפיקוח על הבנקים קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301 בנושא הדירקטוריון.
 
השאלות בקובץ מתייחסות לנושאים שונים הנוגעים לדירקטוריון תאגיד בנקאי, וביניהם: מעורבות הדירקטוריון בתהליך אישור אשראים (במובחן מאישור מדיניות האשראי בבנק), האצלת סמכויות לועדות הדירקטוריון, הרכב הדירקטוריון וכשירות חבריו, תחולת סעיף 115 לחוק החברות (הדן בהרכב ועדת הביקורת) על תאגיד בנקאי שהוא חברה ציבורית, תיעוד הדיון בישיבות הדירקטוריון, מגבלות על פניות דירקטורים לעובדי התאגיד הבנקאי בנושאים עסקיים שלא במסגרת ישיבות הדירקטוריון ועוד.
 
לנוסח המלא של קובץ השו"ת, לחץ כאן. 

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.
   

אין תגובות: