יום שני, 31 בדצמבר 2012

פורסמו תקנות בנושא הגילוי הנדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי ואודות ההון החוזר

ביום 30.12.2012, פורסמו התיקונים הבאים לתקנות ניירות ערך: תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף-מבנה וצורה)(תיקון), התשע"ג-2012 ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון), התשע"ג-2012. התיקונים עוסקים בגילוי הנדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי ובגילוי אודות ההון החוזר במסגרת תיאור עסקי התאגיד ("דוח ברנע").   

להלן קישור לנוסח המלא של התקנות, כפי שפורסמו באתר משרד המשפטים.

ביום 1 באפריל 2014, פרסמה רשות ניירות ערך קובץ של שאלות ותשובות (עמדה משפטית 105-27: גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי), אשר נועד לסייע לתאגידים המדווחים בהבנת עיקר השינויים שבוצעו במסגרת התקנות המעודכנות. לקישור לעמדה האמורה, לחץ כאן

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: