יום רביעי, 12 בספטמבר 2012

פורסמה הצעה לתקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים

 
ביום 6 בספטמבר 2012 פרסמה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות הצעה לתקן חשבונאות מספר 34 הצגה של דוחות כספיים
 
ההצעה לתקן קובעת את הבסיס להצגת דוחות כספיים המיועדים לישויות המיישמות את כללי החשבונאות המקובלים בישראל (Israeli GAAP), דהיינו, ישויות שחוק ניירות ערך אינו חל עליהן.
 
ההצעה לתקן מבוססת ברובה על תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגה של דוחות כספיים, אך היא שונה מהתקן האמור במספר נושאים בהם הוועדה המקצועית מצאה לנכון להתאים את הדרישות לחברות פרטיות בישראל. כמו כן, דרישות הגילוי בתקן המוצע מצומצמות יותר מדרישות הגילוי בתקן חשבונאות בינלאומי 1. התקן המוצע אינו חל על מלכ"רים.
 
התקן המוצע קובע, בין היתר, כי יש ליישמו ביחס לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2013 או לאחריו (כאשר אימוץ מוקדם של התקן אפשרי ובלבד שיינתן גילוי לכך).
 
ניתן להעביר הערות להצעה לתקן עד ליום 6 בדצמבר, 2012.
 
להלן קישור לנוסח המלא של התקן המוצע, כפי שפורסם באתר המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: