יום שני, 30 בינואר 2012

מינוי חבר סגל אקדמי כדירקטור/חבר ועד בחל"צ/עמותה שהיא מוסד להשכלה גבוהה

ביום 19 בינואר 2012 פורסמו תקנות (תקנות החברות (הוראות לעניין מינוי חבר סגל אקדמי בחברה לתועלת הציבור שהיא מוסד להשכלה גבוהה לדירקטוריון החברה) ותקנות העמותות (הוראות לעניין מינוי חבר סגל אקדמי בעמותה שהיא מוסד להשכלה גבוהה לוועד העמותה), המסדירות את מינויו של חבר סגל אקדמי, המקבל שכר ממוסד להשכלה גבוהה שהינו חברה לתועלת הציבור או עמותה, לדירקטוריון או לוועד המנהל, לפי המקרה, של אותו מוסד.

התקנות קובעות, בין היתר, מגבלות על שיעורם של חברי הסגל המכהנים בדירקטוריון או בוועד המנהל, לפי העניין, מכלל הדירקטורים או חברי הועד המנהל, בהתאמה; מגבלות על מינוי חבר סגל, הנושא בתפקיד ניהולי במוסד (בחריגים מסוימים) או המכהן בוועד של עובדי המוסד; מגבלות על חבר סגל שמונה כאמור לטפל במסגרת תפקידו כדירקטור/חבר וועד בעניינים הנוגעים לתנאי העסקתם של עובדים במוסד; אישורים מיוחדים לתנאי העסקתו של חבר סגל במהלך כהונתו כדירקטור/חבר וועד; איסור תשלום גמול בשל השתתפות בישיבות הדירקטוריון/הוועד המנהל.


                     נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!

אין תגובות: